System Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OER) składa się z poszczególnych modułów szkoleniowych dotyczących umiejętności w zakresie przedsiębiorczości dla rolników. Zawartość jest oparta na szczegółowej ocenie potrzeb. Badania, jak również wywiady grupowe zapewniają wgląd w istniejący stan wiedzy rolników i ich potrzeby szkoleniowe. Podręczniki szkoleniowe dla uczących się i moderatorzy.

Wielofunkcyjność W Rolnictwie Czytaj więcej

Idea: Dostarczenie nowego spojrzenia na możliwości jakich dostarcza rolnictwo wielofunkcyjne.

Wyniki szkolenia: 

  • Wzrost wiedzy na temat rolnictwa wielofunkcyjnego.
  • Zdobycie wiedzy na temat możliwości biznesowych jakich dostarcza rolnictwo wielofunkcyjne.
KREATYWNOŚC I INNOWACYJNOŚĆ Czytaj więcej

Idea:  Wzrost zdolności do kreatywności i innowacyjności.

Efekty szkolenia: Wzrost kreatywności, nauka technik poprawiających kreatywność.

Planowanie Biznesu Czytaj więcej

Idea: Zdobycie podstawowej wiedzy na temat planowania przedsiębiorstwa

Efekty kształcenia: Umiejętność wdrożenia wiedzy na temat planowania biznesowego

ZARZĄDZANIE PRZESIĘBIORSTWEM Czytaj więcej

Idea: Przedstawienie jasnego obrazu zarządzania przedsiębiorstwem

Wyniki nauki: zrealizowanie podstaw z zarządzania biznesowego w przedsiębiorstwie

MARKETING I SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA Czytaj więcej

Idea:  Direct Marketing and Selling are two new ways to maximize the benefit of european farmers

Wyniki wiedzy:  Direct marketing, direct selling advantages and disadvantages of direct marketing

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Czytaj więcej

Idea:  Zdobycie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii

Wynik nauczania: poznanie podstawowych pojęć z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich klasyfikacja

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI Czytaj więcej

Idea: Ułatwienie zrozumienie możliwości przedsiębiorczych w przetwórstwie żywności.

Wyniki szkolenia:

  • Poznanie zysków z przetwórstwa.
  • Poznanie podejścia do rozpoczęcia przetwórstwa mleka.
UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNE Czytaj więcej

Idea: poprawa umiejętności komunikacyjnych uczestników, poprzez ułatwienie zrozumienia podstawowych elementów komunikacji ogólnej oraz komunikacji w biznesie w szczególności oraz poprzez zaznajomienie uczących się  z odpowiednimi strategiami efektywnej komunikacji.

NETWORKING Czytaj więcej

Idea: Prezentacja networkingu, analiza sposobów użycia networkingu z perspektywy biznesowej. 

Wyniki szkolenia: Networking, 3 formy networkingu i 10 merytorycznych strategii sieciowania.

ZARZĄDZANIE CZASEM Czytaj więcej

Idea: Odpowiednie zarządzanie czasem zawodowym lub osobistym powoduje podniesieniem dobrobytu i wydajności w firmie.

Wyniki szkolenia: Zarządzanie czasem, terminy i cele.

Agroturystyka Czytaj więcej

Idea: Zdobycie wiedzy o podstawach agroturystyki

Wynik nauczania: agroturystyka, cele i obszary