Atvirieji švietimo ištekliai (AŠI), pritaikyti pagal žemdirbių poreikius, sukuria verslumo įgūdžių gerinimo rinkinį. Kursų temos parinktos pagal apklausoje dalyvavusių ūkininkų poreikius. Vykdytos apklausos taip pat padėjo geriau pažinti kiekvienos projekte dalyvusios šalies ūkininkus ir suprati kokio tipo kursus jiems yra tikslinga parengti. Mokymosi vadovai, skirti besimokantiesiems ir mokytojams.

DAUGIAFUNKCIŠKUMAS ŽEMĖS ŪKYJE Skaityti daugiau

Tikslas: pateikti naujas galimybių daugiafunkciniame žemės ūkyje perspektyvas

Mokymosi rezultatai: 

  • Geresnis daugiafunkcinio žemės ūkio supratimas.
  • Žinios apie galimas verslo sritis daugiafunkciniame žemės ūkyje.
KŪRYBINGUMAS IR INOVACIJOS Skaityti daugiau

Tikslas: patobulinti kūrybingumo ir inovacijų įgūdžius. 

Mokymosi rezultatai: patobulinti kūrybingumą, išmokti technikas, kaip būti labiau kūrybingiems.

VERSLO PLANAVIMAS Skaityti daugiau

Tikslas: įgyti svarbiausias žinias apie verslo planavimą

Mokymosi rezultatai: gebėjimas įgyvendinti verslo planavimą

VERSLO VALDYMAS Skaityti daugiau

Tikslas: Susidaryti aiškų verslo valdymo paveikslą

Mokymosi rezultatai: Gebėjimas įgyvendinti pagrindinius verslo valdymo principus jūsų įmonėje

KAIMO TURIZMAS Skaityti daugiau

Tikslas: įgyti pagrindines žinias apie kaimo turizmą

Mokymosi rezultatai: kaimo turizmo tikslai ir sritys

TIESIOGINĖ RINKODARA IR PARDAVIMAI Skaityti daugiau

Tikslas: tiesioginė rinkodara ir pardavimai yra du nauji būdai kaip padidinti Europos ūkininkų pelną

Mokymosi rezultatai: tiesioginės rinkodaros, tiesioginių pardavimų privalumai ir tiesioginės rinkodaros trūkumai

ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS ŠALTINIAI Skaityti daugiau

Tikslas: sužinoti bendrąsias atsinaujinančių energijos šaltinių sąvokas

Mokymosi rezultatai: žinios apie bendruosius atsinaujinančius energijos šaltinius ir jų klasifikaciją potencialiems vartotojams, bei kaimo vietovių gamintojams.

MAISTO PERDIRBIMAS Skaityti daugiau

Tikslas: palengvinti verslo galimybių esančių maisto perdirbimo pramonėje suvokimą.

Mokymosi rezultatai:

  • perdirbimo naudos suvokimas;
  • suvokimas, ko reikia norint pradėti (pieno) perdirbimo verslą.
KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIAI Skaityti daugiau

Tikslas: pagerinti besimokančiųjų komunikacijos įgūdžius palengvinant pagrindinių bendrosios komunikacijos ir apskritai verslo komunikacijos elementų supratimą, bei supažindinant besimokančiuosius su atitinkamomis efektyvios komunikacijos strategijomis.

TINKLAVEIKA Skaityti daugiau

Tikslas: pristatyti tinklaveiką, išanalizuoti kaip naudotis tinklaveika žiūrint iš verslo perspektyvos.

Mokymosi rezultatai: tinklaveika, trys tinklaveikos formos ir 10 esminių tinklaveikos strategijų.

LAIKO PLANAVIMAS Skaityti daugiau

Tikslas: tiek profesinio, tiek asmeninio laiko planavimas prisideda prie gerovės ir produktyvumo.

Mokymosi rezultatai: laiko planavimas, galutiniai terminai ir uždaviniai