Partneriai

Siekiant užtikrinti projekto rezultatų pritaikomumą daugumai Vokietijos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Ispanijos žemdirbių. Septyni partneriai iš šių penkių ES šalių įsipareigoja prisidėti savo patirtimi žemdirbių konsultavimui ir mokymo proceso realizavimui.

 

SEMA tarptautinis projektas skatina ne tik projekto partnerių tarptautinį bendradarbiavimą, bet ir jaunų ūkininkų patirties sklaidą visoje Europoje.

Kaimiškųjų vietovių plėtotės tyrimo institutas (IfLS) yra SEMA projekto koordinatorius.

 

HuL yra privataus kapitalo veikla, įkurta 2009 m.  Jos veikla orientuota į šeimų vykdomą žemės ūkio veiklą ir pagalbą joms. Pažodinis HuL vertinimas iš vokiečių kalbos yra „Žemės ūkis ir gyvenimas“. HuL vykdomas konsultavimas apima įvairias žemės ūkio veiklas: grūdų auginimą, gyvūnų priežiūrą, biomasės gavimą ir jos naudojimą pašarams, kurui, ar pramonės reikmėms. Savo darbe HuL komanda kreipia dėmesį ne tik į ekonominius, bet ir į ekologinius bei socialius aspektus.

Karjeros planavimas ir integravimas (DEFOIN) S.L.) buvo įkurtas 2009 m. siekiant skatinti darbingo amžiaus asmenų užimtumą ir nedirbančių asmenų ir dirbančiųjų integraciją.

ASAJA asociacija, įkurta 1989 m. Liepos 14 d.,  vienija jaunų ūkininkų organizacijas, tokias kaip CNAQ, CNJA ir UFADE. Šis organizacijų sujungimas, leido ASAJA asociacijai tapti didžiausia profesionalių ūkininkų organizacija Ispanijoje.  

 

ARID-LACJUM yra privataus kapitalo, nevyriausybinė organizacija, dirbanti profesinio mokymo srityje. Asociacijos pagrindinis tikslas yra didinti asmenų kompetencijas ir verslumo įgūdžius, remiantis mokymosi visą gyvenimą principais.

Kaimiškųjų vietovių asociacija, skatinanti mokymąsi visą gyvenimą (AEPMR), yra nevyriausybinė organizacija, įkurta 2009 m. Brailos mieste, Rumunijoje. Organizacijos misija yra skatinti mieste gyvenančius asmenis keltis gyventi į kaimiškąsias vietoves, suteikiant galimybes mokytis visą gyvenimą. AEPMR yra sukaupusi patirties organizuojant ir vykdant suaugusiųjų bei vyresnių klasių mokinių mokymus.

BETI įsteigtas 2003 metais, siekiant apjungti informacinių ir švietimo technologijų srityje sukauptą profesionalią patirtį ir gebėjimus bei plėtoti šių technologijų pritaikymą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą.

Veiklos tikslai: