Podstawowe informacje

Celem projektu SEMA oraz tej platformy jest nawiązanie  kontaktu z odpowiednimi przedsiębiorcami chcącymi wziąć udział w relacjach mentorskich.

Wartość dodana i zysk jest wyraźnie widoczna nie tylko dla podopiecznych (kontakt z interesującymi przedsiębiorcami i dostęp do doświadczeń przedsiębiorców) ale również dla opiekunów (wymiana doświadczeń z młodymi innowacyjnymi rolnikami).

Spodziewamy się, że jesteś przedsiębiorcą i muszisz decydować o zaangażowaniu swojego czasu, bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę stosunek wartości dodanej do wymaganego czasu.

  • Po wypełnieniu Twoich danych profilowych zostaniesz skontakowany ze swoim opiekunem,  zostanie zaaranżowane spotkanie.
  • Na pierwszym spotkaniu umówisz się  z mentorem co do procesu i celów Twojej relacji z opiekunem.
  • Umowa  zależy od indywidualnych ustaleń między opiekunem a podopiecznym. Zaangażowanie czasu dla obu stron w proces mentoringowy musi być rozsądny.

Aby przyspieszyć identyfikację możliwych partnerów mentoringowych zdecydowaliśmy ułatwić taki kontakt na tyle na ile będzie to możliwe.

 

 

 

WEŹ UDZIAŁ!

  1. Zapisz się używając jedynie nazwy użytkownika i hasła
  2. Wypełnij swój profil
  3. Znajdź pasujący profil i zostań w kontakcie -> System zaproponuje Ci inne profile które odpowiadają Twoim zainteresowaniom i umiejętnościom. Wybierz profil który pasuje do Ciebie i zainicjuj kontakt.

 

JAK ODBYWA SIE MENTORING:

  1. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu po otrzymaniu pierwszego maila.
  2. Spotkanie Opiekuna i Podopiecznego (jeśli możliwe w gospodarstwie opiekuna lub wirtualnie on-line) w oparciu o jasny plan spotkania -  1,5 – 2 godziny. Zobacz document “#1 Plan pierwszego spotkania opiekuna z podopiecznym” i podpisz “#2 porozumienie opiekuna z podopiecznym
  3. Bądź w kontakcie (telefon, e-mail, skype, osobiste spotkania). Wypełnij krótki document “#3 po każdym spotkaniu” lub kwestionariusz online który udzieli Ci pomocy.
  4. Po zakończeniu mentoringu powinieneś ocenić rezultaty i ich jakość. Krótki document “#4 końcowa ocena mentoringu” lub kwestionariusz on-line może pomóc Ci ocenić cały proces.