Įžanga

Šios platformos tikslas suvesti jaunus ūkininkus (besimokančiuosius) ir patyrusius sėkmingus žemės ūkio verslininkus antreprenerius (mentorius) (pirmas žingsnis) ir vystyti mentorystės santykius (antras žingsnis), siekiant:

  1. Ugdyti antreprenerius daugiafunkciniame žemės ūkyje;
  2. Spręsti konkrečius iššūkius atsiradusius ūkininkavimo procese
  3. Įvertinti verslo koncepcijos kokybę daugiafunkciniame ūkininkavime
  4. spartinti ūkio ateities strategijos numatymą bei reflektuoti.

 

Daugiau informacijos prašome ieškoti “mentorystės vadove”, kurį galite parsisiųsti čia.