PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI

Idea: Ułatwienie zrozumienie możliwości przedsiębiorczych w przetwórstwie żywności.

Wyniki szkolenia:

  • Poznanie zysków z przetwórstwa.
  • Poznanie podejścia do rozpoczęcia przetwórstwa mleka.

Metoda szkoleniowa- samokształcenie

 

MATERIAŁ SZKOLENIOWY (slajdy pełnoekranowe)

 

 

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

 

DODATKOWY MATERIAŁ:

www.youtube.com/watch?v=RNlue9OIdrA

www.youtube.com/watch?v=9YsbEJsIpEw

www.youtube.com/watch?v=pwra2cWZg80

www.youtube.com/watch?v=rDWx1Apu6IU 

www.foodprocessing.de/english/ 

europeanfoodalliance.eu/

albc-usa.org/dairy/index.html 

www.organicresearchcentre.com/manage/authincludes/article_uploads/annual_producers_conference/2014_Nov/Newman_microdairy.pdf 

www.youtube.com/user/cornellsmallfarms/featured