Pszczółki

1. Profil gospodarstwa

 

Gospodarstwo ekologiczno-agroturystyczne „Pszczółki” zlokalizowane jest w województwie małopolskim w gminie Pałecznica w miejscowości Niezwojowice. Gospodarstwo położone jest w sąsiedztwie stawów rybnych o łącznej powierzchni 4 ha.

 

Przyjemne otoczenie działki wypełnia tez sad owocowy i warzywny, w którym znajduje się pasieka i dom pszczelarza. W starym dworku znjdują się galerie obrazów i makieta bitwy pod Racławicami. Gospodarstwo ekologiczne promuje aktywny styl życia i rozwija nawyki zdrowego odżywiania. Właściciele nastawieni są na promowanie wśród gości piękna i bogactwa przyrody, poznanie tradycji i obyczajów regionu.

 

2. Wielofunkcyjne Rolnictwo

 

Gospodarstwo rozpoczeło swoją działalność od ekologi, przede wszystkim od założenia pasieki. Właściciele postarali się, aby gospodarstwo było certyfikowanym gospodarstwem ekologicznym. Działalność ekologiczna stała się zaczątkiem wielofunkcynej działalności. Następnie pojawił się pomysł na prowadzenie działalności agroturystycznej. Sprzyja temu otoczenie przyrodniczo-kulturowe tych terenów oraz predyspozycje właścicieli. Następnie do działalności ekologicznej i agroturysytcznej dołączona została działalność edukacyjna, a efektem tego było wpisanie gospodarstwa do Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Kolejnym etapem rozwoju wielofunkcyjnego było powstanie eko-sklepu ze zdrową żywonością. Ostatnim – jak do tej pory - etapem jest powstanie Fundacji „Pszczółki“.

 

2.1. Sytuacja przed wprowadzeniem rolnictwa wielofunkcyjnego

 

Gospodarstwo to jest niewielkie obszarowo. Nawet nastawienie się na jeden kierunek produkcji nie spoowdowałoby, że działalność rolnicza byłaby głównym i jedynym źródłem dochodu. Położenie gospodarstwa na terenie wojwództwa małopolskiego, które charakteryzuje się rozdrobnieniem agrarnym ale też bogatym dziedzictwem przyrodniczo-kulturowym sprzyja rozwijaniu wielofunkcyjnej działalności. Aby utrzymać gospodarstwo właściciele postanowili pójść w kierunku działalności turystycznej wykorzystując różne usługi towarzyszące – jak np warsztaty edukacyjne czy żywność ekologiczną, czy też własną pasiekę.

 

2.2. Rozwój pomysłu na biznes.

 

Aby taka działalność była dobrze prowadzona i stale rozwijana potrzebne są odpowiednie osoby. Liderem, który prowadzi tą działalność wspólnie ze swoją rodziną jest Pani Agnieszka Król, która swoim optymizmem, pozytywnym nastawieniem, kretywnością i gościnnością przyciąga turystów. Przyjazna, rodzinna atmosfera powoduje, że goście czują się tam bardzo dobrze, chętnie wracają go gospodarstwa oraz polecają je innym

 

Rolnictwo wielofunkcyjne

 

W ramach wielofunkcyjnej działlności w gospodarstwie oferowane są:

  • Oferta agroturystyczna dla Gości, która zakłada nocleg z wyżywieniem całodziennym. Jest przygotowanych dla gości 10 miejsc noclegowych.
  • Oferowane są dla gości takie atrakcje jak:

- jednodniowe wycieczki

- imprezy okolicznościowe

- imprezy integracyjne

- szkolenia

- imprezy z ogniskiem i grillem

- degustacja domowych specjałów kuchni staropolskiej i kuchni makrobiotycznej.

 

Do  dyspozycji gości jest salon odnowy biologicznej oraz specjały kuchni przygotowywane przez właścicieli.

 

W ramach działalności edukacyjnej gospodartwwo prowadzi 7 pakietów edukacyjnych skierowanych przede wszystkim dla dzieci:

"Śliwka"

"Zagroda zwierząt"

"Darcie pierza"

"Życie rodziny pszczelej w ciągu roku"

"Wędkowanie"

"Ekologiczny ogródek - świeże jedzenie z ogrodu”

"Chleb na zakwasie - prawdziwy smak tradycji".

 

Ponadto w Eko-sklepie istnieje możliwość zakupu drobnych pamiątek i świeżych produktów z gospodarstwa (mając na uwadze świeżość i najwyższą jakość odbiór towarów po ustaleniu terminu).

 

2.3. Wielofunkcyjne Rolnictwo

 

Działaność jest rozwijana przy pomocy własnych oszczędności. Jest ona promowana przez własną stronę internetową a także stronę Zagród Edukacyjnych. Należy podkreślić, że Pani Agnieszka współpracuje z wieloma instytucjami i chętnie bierze udział w promowaniu swojej działalności na różnych targach, imprezach regionalnych.

 

2.4. Finansowanie nowego przedsięwzięcia.

 

Obecnie sytuacja dochodowa jest dobra, głównie przez wielofuncyjny chrakater prowadzonej działalności. Tego typu działalność ma sens jeśli łączy ze sobą wiele atrakcji. Ważne jest także aby wybrać dla swojej działalności odpowiednieniego klienta i dla tej grupy klientów mieć dobrze przygotowaną ofertę. Działalność ekologiczna i edukacyjna czyli pakiety skierowane dla najmłodszych gości stały się wizytówką tego gospodarstwa.

 

3. Umiejętności przydatne w rolnictwie wielofunkcyjnym

 

Kratywność, chęć promowania żywności ekologicznej oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego danego obszaru, otwartość na ludzi i na nowe pomysły to główne umiejętności, które są potrzebne do rozwoju wielofuncyjnego. Ważna jest także stawianie na bezpośrednią promocję swojej działlności – np obecność na różnych tergach, impezach przez samego właściciela, który najlepiej promuje swoje gospodarwto.

 

3.1. Kompetencje personelu

 

Głównym liderem tej aktywnosci wielofunkcyjnej jest już wspomniana Pani Agnieszka Król, która cały czas rozwija tą działalność, uzupełniając ją o nowe pomysły. Umiejętności lidera, kreatywność, chęć działania powodują, że z powodzeniem rozwijana jest działalność zarówno turytsyczna jak i sprzedaży bezpośredniej (pasieka) ale także wiele innych działałności np związanych z Fundacją „Pszczółki“.

 

3.2. Dostęp i zarządzanie umiejętnościami oraz Know-How

 

Do rozwoju wielofunkcyjnej działalności przydatna jest wiedza i umiejętności lidera oraz współpraca z innymi instytucjami, dzięki którym możliwe jest zdobycie wiedzy oraz wymiana doświadczeń.

 

4. Doświadczenia i rekomendacje

 

4.1. Realizacja pomysłu na przedsięwzięcie.

 

Właściciele zaczynali od prowadzenia pasieki oraz działalności ekologicznej. Chęć lidera – Pani Agnieszki do rozwijania gospodarstwa przy wykorzystaniu walorów przyrodnicznych oraz bogatej historii tych terenów a także jej pozytywne nastawienie oraz kreatywność sposodowały, że rozpoczęto uzupełnianie tej podstawowej działalności o nowe pomysły. Istotnym jest fakt, że cały czas wprowadzane są kolejne pomysły do tej wielofunkcyjnej już działalności. Należy podkreślić, też że właściciele są otwarci na współpracę i stawiają duży nacisk na promocję swojej działalności.

 

4.2. Znalezienie osób/instytucji które będą Cię wspierać

 

Działalność edukacyjna połączona z agroturystyką oraz produktami ekologicznymi jest na pewno bardzo dobrą formą dla wykorzystania wszystkich otaczających dóbr. Najważniejsze w takich działalnościach jest aby wszystkie elementy tworzyły jedną całość i wzajemnie sie uzupełniały a nie wykluczały.

 

4.3. Porady

 

Dla tej działalności najważniejsze jest wykorzystanie swoich produktów z własnego gospodarstwa oraz promowanie takiego stylu życia, ekologii i przekazywanie historii, tradycji swoich gościom, szczególnie tym najmłodszym.

 

Właściciele kładą nacisk na wiarygodność – na to że ich żywność jest na pewno ekologiczna, produkty najwyższej jakości i aby goście czuli się jak u siebie w domu.

 

4.4. Pytania i wątpliwości

 

Obecnie w  Polsce działalność agroturystyczna jest na tyle rozwinięta i  jest tak duża konkurencja, iż trzeba poszukiwać  dodatkowych  atrakcji aby przyciągnąć klientów.  Działalność edukacyjna  jest od kilku lat promowana  właśnie na obszarach wiejkich.  Stanowi ona  swojego rodzaju innowację w zakresie przekazywania, przede wszystkim dzieciom  tradycji i kultury danego region bezpośrednio w gospodarstwie u rolnika.   W każdej działalności, nie tylko wielofunkcyjnej istotna jest jakość oferowanych usług.

 

5.2 Linki:

 

www.pszczolki.org/index.php/zagroda​

 

Studium przypadku PDF

Keywords: