Nota prawna

Zawartość tej strony podlega wykluczeniu odpowiedzialności, informacji o prawach autorskich i przepisom o ochronie danych osobowych, jak również korzystania z logo SEMA przez osoby trzecie.

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

Celem konsorcjum SEMA jest dokładne informowanie o projekcie na stronie projektu SEMA. Jeśli zostaną zauważone błędy -  postaramy się je naprawić. Nie zakłada się żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność lub  aktualność danych. Konsorcjum projektu nie ponosi odpowiedzialności za linki do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.Informacje zawarte na tej stronie mają charakter ogólny. To nie mogą być one  rozumiane jako porady profesjonalne lub prawne w rozwiązywaniu konkretnych okoliczności jednostki lub firmy.

 

Copyright

 

© SEMA 2016 Numer projektu: 2015-1-DE02-KA204-002504

Powielanie zawartości strony internetowej jest dozwolone pod warunkiem podania źródła, chyba że zaznaczono inaczej. Przypadku uzyskania wcześniej zgody ogólnej należy  uzyskać zezwolenie na powielanie treści w jakiejkolwiek formie a pozwolenie takie unieważnia pozwolenie ogólne.