Teisinė informacija

Šioje svetainėje yra taikomas turinio atsakomybės apribojimas, autorių teisių apsauga ir taisyklės dėl asmens duomenų apsaugos.  Yra draudžiama naudoti SEMA logotipą trečiosioms šalims.

 

Atsakomybės ribojimas

 

SEMA konsorciumo tikslas yra išlaikyti ir saugoti SEMA tinklalapyje saugomą ir publikuojamą informaciją. Prašome informuoti projektą vykdančius asmenis, jei informacija šioje svetainėje yra klaidinga, ar žeidžia Jūsų interesus. Projekto konsorciumas nėra atsakingas už išorinių šaltinių informaciją, ar jos kaitą.

Šios svetainės Informacija yra bendro pobūdžio. Ji negali būti suprantama kaip profesinės ar teisinės konsultacijos sprendžiant konkrečias asmens ar subjekto aplinkybes.

 

Autorinės teisės

 

© SEMA 2016 Projekto kodas: 2015-1-DE02-KA204-002504

Norint kopijuoti tinklalapio turinį, yra būtina nurodyti informacijos šaltinį. Jei informacijos šaltinis nėra nurodomas, informacijos kopijuoti negalima, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip.