Agroturystyka

Idea: Zdobycie wiedzy o podstawach agroturystyki

Wynik nauczania: agroturystyka, cele i obszary 

Metoda uczenia się: samokształcenie

 

MATERIAŁ SZKOLENIOWY  (slajdy pełnoekranowe)

 

TEST SPRAWDZAJĄCY WIEDZĘ

 

DODATKOWY MATERIAŁ: