Įžanga

SEMA” akronimas sudaro projekto pavadinimą: „Daugiafunkcinis žemės ūkis, vystomas tvaraus verslumo dėka”. Šis projektas realizuojamas tarptautinių tyrimų būdu ir yra remiamas Europos Komisijos. Projektas vykdomas penkiose Europos Sąjungos šalyse bei realizuojamas priemonės Erasmus+ dėka.

Siekiant kurti ir plėtoti tvarų žemės ūkį  bei kaimiškųjų vietovių plėtrą Europoje, būtina skatinti daugiafunkcinių ūkių kūrimąsi. Norint kurti šio tipo ūkius nepakanka suteikti asmenims tik agrikultūrinę informaciją, svarbu juos supažindinti su ekonominėmis, organizacinėmis ir verslumo žiniomis, skatinti bendravimą tarpusavyje ir gautas žinias išbandyti praktikoje.

SEMA projekto tikslas ir misija

SEMA projekto tikslas yra suteikti mokymosi medžiagą bei praktinius užsiėmimus, paruoštus pagal Europos Sąjungos žemdirbių poreikius. Ši mokymosi medžiaga ir užsiėmimai susidės iš teorinės, internetu pasiekiamos informacijos ir atvejų analizės, leidžiančios giliau pažinti nagrinėjamą temą.

Projekto misija – skatinti ir palaikyti verslumą kaimo vietovėse bei didinti daugiafunkcinių žemės ūkių gyvybingumą projekto šalyse.

Planuojami SEMA rezultatai

Išnaudodami turimas Informacinių technologijų galimybes, SEMA projekto partneriai teiks aukštos kokybės mokymosi medžiagą, skirtą jauniems ūkininkams bei šeimyninių ūkių vadovams.

Turima mokymų medžiaga, gerosios praktikos pavydžiai bei mentorių platforma yra tai, ką projekto vykdytojai  siūlo susidomėjusiems asmenims ir pažada įdomų ir inovatyvų mokymąsi.