Misja i cele projektu SEMA

“SEMA”- Zrównoważona przedsiębiorczość oparta na wielofunkcyjnym rolnictwie. Jest to międzynarodowy projekt finansowany przez Komisję Europejską w pięciu krajach w ramach programu ERAMUS+.

 

Kluczowym pojęciem dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich jest wielofunkcyjne rolnictwo. Nie można go realizować  przez zastosowanie wiedzy rolniczej  ale również trzeba je oprzeć  na umiejętnościach ekonomicznych, organizacyjnych i przedsiębiorczych.